SMBD - servis, s. r. o. 

je firma založená SDRUŽENÍM BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR , z.s.
nabízející produkty v oblasti družstevního a vlastnického bydlení veřejnosti a za výhodných cenových podmínek členům sdružení. 


http://www.smbdservis.cz


NOVÁ PUBLIKACE SMBD


Z Obsahu:
1. Přihláška za člena bytového družstva
2. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
3. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
4. Smlouva o převodu družstevního podílu
5. Nájemní smlouva – nájemce je člen bytového družstva
6. Nájemní smlouva – dle NOZ
7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
8. Plná moc k zastupování na členské schůzi družstva
9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
10. Smlouva o uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
11. Domovní řád bytového družstva
12. Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

Cena pro členy SMBD 424,- Kč, pro ostatní 800,- KčNaše nabídka Metodických návodů stanov: