Sdružení BD a SVJ nabízí Metodické návody pro BD a SVJ.

Objednávky metodiky dle potřeb Vaší organizace zasílejte na adresu smbdservis@gmail.com.

stanovy malého BD

Metodika s návrhem úplného znění stanov je vytvořena kolektivem autorů, dlouhodobě působících v oblasti legislativních předpisů. Oba metodické návrhy jsou kvalitními příručkami podrobně vysvětlující současný právní rámec SVJ a BD ve vztahu na jejich stanovy. 
Metodický návod stanov BD obsahuje úvod ke stanovám str. 1 – 5, text 74 článků stanov str. 5 – 43 (včetně textu na CD), komentář k jednotlivým článkům stanov str. 44 - 74. Cena metodiky stanov pro BD je stanovena pro členy SMBD ne 500,- Kč a pro nečleny na 3000,- Kč.
stanovy BD

Metodika s návrhem úplného znění stanov je vytvořena kolektivem autorů, dlouhodobě působících v oblasti legislativních předpisů. Oba metodické návrhy jsou kvalitními příručkami podrobně vysvětlující současný právní rámec SVJ a BD ve vztahu na jejich stanovy. 
Metodický návod stanov BD obsahuje úvod ke stanovám str. 1 – 5, text 74 článků stanov str. 5 – 43 (včetně textu na CD), komentář k jednotlivým článkům stanov str. 44 - 74. Cena metodiky stanov pro BD je stanovena pro členy SMBD ne 500,- Kč a pro nečleny na 3000,- Kč.stanovy SVJ

Metodika s návrhem úplného znění stanov je vytvořena kolektivem autorů, dlouhodobě působících v oblasti legislativních předpisů. Oba metodické návrhy jsou kvalitními příručkami podrobně vysvětlující současný právní rámec SVJ a BD ve vztahu na jejich stanovy. 
Metodický návod stanov SVJ obsahuje úvod ke stanovám str. 1-6, text článků stanov str. 7-25, komentář k jednotlivým ustanovením stanov str. 26-39. Cena metodiky stanov pro členy SMBD ne 800,- Kč a pro nečleny na 3500,- Kč.