SMBD - servis, s. r. o. 

je firma založená SDRUŽENÍM BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČR , z.s.
nabízející produkty v oblasti družstevního a vlastnického bydlení veřejnosti a za výhodných cenových podmínek členům sdružení. Vzory smluv a podání pro BD a SVJ


Z Obsahu:
1. Přihláška za člena bytového družstva
2. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
3. Smlouva o převzetí povinnosti k úhradě dalšího členského vkladu
4. Smlouva o převodu družstevního podílu
5. Nájemní smlouva – nájemce je člen bytového družstva
6. Nájemní smlouva – dle NOZ
7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
8. Plná moc k zastupování na členské schůzi družstva
9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
10. Smlouva o uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
11. Domovní řád bytového družstva
12. Zmocnění společného zástupce spoluvlastníky jednotky

Cena pro členy SMBD 350,- Kč, pro ostatní 1000,- Kč

Sdružení vydalo novou publikaci
 
METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZALOŽENÍ A VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA
OBSAH:

I. Úvod
II. Legislativní úprava právnické osoby družstva
III. Vznik členství v bytovém družstvu
IV. Založení bytového družstva
1. Příprava ustavující schůze
2. Průběh ustavující schůze
V. Vznik bytového družstva
VI. Závěr
VII. Vzory
1. Přihláška za člena bytového družstva
2. Pozvánka na ustavující schůzi
3. Prezenční listina
4. Čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce
VIII. Přihláška za člena SMBD (nabídka členství)

Cena pro členy SMBD 390,- Kč, pro ostatní 700,- Kč


    


Naše nabídka Metodických návodů stanov: