Odečet tepla

Nabízíme ve spolupráci s firmou Siemens nový způsob měření, odečítání a zpracování odebraného tepla. Tento způsob je vhodný zejména pro odběratele CZT, tedy družstva, SVJ apod., ale i pro subjekty s vlastním zdrojem tepla, které toto teplo rozúčtovávají. Jedná se přesné zařízení s mnohými výhodami a užitečnými funkcemi.

Elektronický rozdělovač topných nákladů WHE5.. nahrazuje staré rozdělovače s odpařovacími trubičkami. 

Výhody oproti starým rozdělovačům topných nákladů:
  • odpadají starosti se zpřístupňováním bytů, odečty se provádějí radiově bez nutnosti vstupu do bytů
  • kvalitní a přesné zařízení fi Siemens
  • nemusí se každým rokem vyměňovat odpařovací trubičky, což kompenzuje pořizovací náklady (výměna baterie za 10-11 roků)
  • zařízení vylučuje nechtěný letní náměr
  • možnost sledování spotřeby (příp. poruchy) kdykoliv v zúčtovacím období, příp. kontinuálně
  • uložení historie ( údaje z minulého období)
  • hlášení v případě nedovoleného manipulace a uložení dat
  • nedochází k chybám při odečítání, je eliminován lidský faktor