Připravujeme pro Vás další zajímavé služby. 
Z nich v blízké době bychom rádi spustili programy pro ochranu družstevních organizací i samotných členů a vlastníků.

 
Sledování insolvence

Na základě žádostí a potřeb členských organizací máme v úmyslu pořídit program sledování veřejného rejstříku (insolvenčního rejstříku), který průběžně upozorňuje na insolvenci fyzických osob – členů, bytových družstev a SVJ.


Strmý nárůst dluhů znamená velké riziko ohrožení finanční stability družstev a SVJ. Pokud nebudou tyto pohledávky včas řešeny v rámci insolvenčního řízení, budou je muset za dlužníky hradit ostatní členové družstva a SVJ.

Rychlost zjištění takového údaje je pro družstva a SVJ důležité pro včasné uplatnění pohledávek, které vznikají zejména z dlužného nájemného, dluhů za služby, či nesplácení úvěrů některými členy.

Podle insolvenčního zákona § 136 odst. 3 je lhůta k přihlášení pohledávek zpravidla 30 dnů. Prominutí zmeškání přihlašovací lhůty není přípustné (§ 83 téhož zákona).

V současné době se bohužel nárůst těchto dluhů stále zvyšuje a v důsledku, pokud nebudou včas tyto pohledávky uplatňovány v rámci insolvenčního řízení, budou je muset za dlužníky hradit ostatní členové družstva a SVJ. Tím lze očekávat i další řetězení insolvence.

 

Účast na dražbách

Možnost využití dobrovolné dražby pro dosažení nejvyššího výnosu z prodeje nemovitostí i movitého majetku členů Bytových družstev a SVJ. Pro členy bude zaručena speciální cena s právním servisem a poradenstvím zdarma.Uvítáme váš názor a zájem, který nám sdělíte prostřednictvím formuláře na stránce Kontakt.